‘‘

’’Konferenca Kombëtare "Korrupsioni Zgjedhor"
Dergoni pyetjet tuaja duke shkruar meposhte:

Komisioni Parlamentar i Reformës Zgjedhore, në përmbushje të vullnetit politik të shprehur, të kryejë një reformë zgjedhore të plotë, të thellë dhe gjithëpërfshirëse duke adresuar në thelb fenomenet përbërëse të Korrupsionit Zgjedhor!
21/05/2016

NJOFTIM PËR SHTYP

 

Shkarko Dokumentin e Plotë në .pdf

 

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë (KVV) më datën19 Maj 2016 i dërgoi Anëtarëve të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, si dhe drejtuesve më të lartë të institucioneve shtetërore, partive politike, trupit diplomatik dhe organizmave ndërkombëtarë Dokumentin Përmbledhës të Problematikave mbi Proceset Zgjedhore.

 

Ky Dokument përmbledh problematika dhe rekomandime të dala nga Konferenca Kombëtare me temë “Korrupsioni zgjedhor; Nevoja për një reformë elektorale të thelluar dhe gjithëpërfshirëse”, të organizuar nga Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë më 26 Janar 2016, e cila mblodhi së bashku përfaqësues të niveleve më të larta të forcave politike, përfaqësive diplomatike e organizmave ndërkombëtarë, të institucioneve shtetërore dhe organizatave vendore me interes në çështjet zgjedhore, si dhe të mediave.

 

Problematikat dhe rekomandimet e paraqitura në këtë Dokument janë një kontribut i dalë nga referimet dhe diskutimet e kryera gjatë grupeve të punës përgjatë Konferencës, si dhe nga konsultimi më i gjerë i bërë më pas në rrethin e organizatave të shoqërisë civile, ku KVV përveçse është një nga aktorët kontribues, ka edhe rolin e organizatorit dhe facilituesit në këtë nismë.

 

KVV thekson se ky Dokument, para së gjithash, sjell në vëmendje se garancia për një trajtim serioz të problematikave të pasqyruara mbetet zbatimi deri në fund i vullnetit të përbashkët, të shprehur nga të gjithë pjesëmarrësit e Konferencës, për realizimin e një Reforme Zgjedhore të plotë, të thelluar, gjithëpërfshirëse dhe transparente, si një domosdoshmëri për adresimin real të fenomeneve që përbëjnë atë që quhet “Korrupsion Zgjedhor” në sistemin shqiptar të zgjedhjeve.

 

 

Koalicioni, nëpërmjet letrës shoqëruese të Dokumentit dhe nëpërmjet këtij njoftimi publik, falënderon paraprakisht për vëmendjen dhe kontributin, të gjithë aktorët politikë dhe institucionalë vendas dhe të huaj, për marrjen në vlerësim të përmbajtjes së këtij Dokumenti, si dhe për ndarjen e shqetësimit për nevojën e menjëherëshme të adresimit të çështjeve të paraqitura.

 

KVV tërheq vëmendjen se në këtë moment është mjaft i domosdoshëm çdo kontribut i çdo aktori të shoqërisë e veçanërisht i medias në funksion të një përpjekje të përbashkët për të nxitur më tej vullnetin politik në tërësi, dhe atë të anëtarëve të Komisionit të Posaçëm Parlamentar të Reformës Zgjedhore në veçanti, për të realizuar në kohë një reformë të arrirë dhe konform standardeve më të mira demokratike ndërkombëtare.

Lexo të plotë
Njoftim për Shtyp - Opinioni i KVV-së për Komisionin Parlamentar të Ligjeve mbi Raportin Vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2015 !
15/04/2016

Miratimi i një dokumenti rregullues procedurial i punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, domosdoshmëri për realizimin e një procesi sa më cilësor dhe të arrirë!
16/03/2016

Konferencë Kombëtare - “Korrupsioni zgjedhor; Nevoja për një reformë elektorale të thelluar dhe gjithëpërfshirëse”
26/01/2016

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Kombëtare mbi Korrupsionin Elektoral !
22/01/2016

Vetëqeverisja vendore në Shqipëri, larg politizimit dhe pranë të gjithë qytetarëve !
15/12/2015


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore