‘‘

’’


Raporti i katërt i Ndërmjetëm i KVV për Zgjedhjet Lokale 2015
Dergoni pyetjet tuaja duke shkruar meposhte:

Qendrim Publik i Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë mbi transparencën e financimit të partive politike !
01/08/2015

 

Shkarko të Plotë Qendrimin Publik të KVV në .pdf


Procesi zgjedhor në një pjesë të konsiderueshme ka natyrë administrative. Përpos kësaj ka edhe pjesë të rëndësishme të tij që nuk janë tërësisht burokratikë.

Një prej tyre është drejtësia zgjedhore apo procesi ankimor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe në Kolegjin Zgjedhor. Një proces që u përfundua me miratimin e vendimeve për shpërndarjen e mandateve për Këshillat Bashkiakë nga Komisioni Qendror të Zgjedhjeve për të tëra njësitë vendore.

 

Itinerari elektoral ka mbërritur në etapën finalizuese për Zgjedhjet e 21 Qershorit 2015, në atë të transparencës financiare të fushatës zgjedhore prej subjekteve politike.

 

Transparenca financiare e fushatës zgjedhore është e lidhur ngushtë me parime të së drejtës si “barazia e armëve” apo parime të demokracisë si “garimi i ndershëm.

 

Këto parime shërbejnë si garanci në përpjekjen për të zgjedhur drejtues që nuk janë nën influenca financiare të jashtëligjshme, por në vendosjen e vullnetit të plebishitit.

Për këtë shkak transparenca e shpenzimeve dhe të ardhurave të partive politike përbën një pjesë jo vetëm burokratike të procesit zgjedhor, i cili duhet theksuar se është në vetvete më shumë sesa thjesht nxjerrja e shumatoreve të fletëve të votimit nga tërë kutitë zgjedhore në rang vendi.

 

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë, e ka ngritur problematikën e transparencës financiare të partive politike në vijësimi, që prej Reformës Zgjedhore të vitit 2012, duke i bërë thirrje operatorëve zgjedhorë që të tregojnë një kujdes të veçantë në këtë pikë si dhe një tolerancë zero përballë mozbatimit të ligjit.

 

Fushatat zgjedhore të subjekteve kryesorë politikë në opinionin publik dhe prej organizmave monitorues janë kritikuar si tepër të kushtueshme, krahasimisht me realitetin ekonomik që kalon Shqipëria.

Kjo është shoqëruar me pikëpyetje dhe kritika në lidhje me ligjshmërinë e burimeve financiare ku janë mbështetur këto fushata zgjedhore.

 

Mungesa e transparencës financiare prej vetë subjekteve zgjedhore, mos efikasiteti i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si institucioni përgjegjëse dhe niveli tejet i ulët i zbatimit të ligjit, i kanë forcuar pikëpyetjet dhe shqetësimin mbi financat e subjekteve zgjedhore.

Lexo të plotë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tejkalim të dispozitave ligjore në shpërndarjen e mandateve !
09/07/2015

Raporti i Katërt i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
29/06/2015

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Katërt të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !
26/06/2015

Raporti i Tretë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
19/06/2015

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Tretë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !
18/06/2015


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore