‘‘

’’

Qeverisja vendore e re, funksionale dhe përfaqësuese, kërkon kompromisin dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve!
29/07/2014

D E K L A R A T Ë

 

Shkarko Deklaratën e Plotë në .pdf

 

 

Deri në zgjedhjet e ardhshme lokale në qershor 2015 ka mbetur më pak se një vit, ndërkohë që përpara forcave politike e veçanërisht mazhorancës paraqiten për t’u ndërmarrë disa reforma shumë të rëndësishme, të cilat para së gjithash duhet të sigurojnë qëndrueshmëri, efikasitet dhe zbatimin më të mirë të standardeve ndërkombëtare zgjedhore.

 

 

 

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë (KVV) duke ndjekur me vëmendje gjithë situatën politike, fton dhe nxit fuqishëm partitë kryesore politike që të gjejnë forcën e duhur për t’u ulur së bashku për të sjellë një klimë besimi dhe bashkëpunimi të ndërsjelltë, të domosdoshme për ndërmarrjen e reformave aq shumë të nevojshme dhe të gjithëpranuara.

 

 

 

Koalicioni shpreh bindjen se megjithëse me pak kohë në dispozicion, partitë kryesore politike kanë të gjitha mundësitë për të treguar maturinë dhe pjekurinë e tyre për një miratim me konsensus të reformës administrativo-territoriale dhe më pas edhe të reformave të tjerave të nevojshme për bërjen sa më efikase të saj, siç janë ajo zgjedhore dhe ajo e decentralizimit, të cilat duhet të fillojnë menjëherë në shtator me nisjen e sesionit të tretë të kësaj legjislature.

 

 

 

Koalicioni në vazhdimësi edhe të qëndrimeve të mëparshme, risjell në vëmendje domosdoshmërinë e ndërmarrjes sa më parë të Reformës Zgjedhore, jo vetëm për të adresuar rekomandimet e OSBE/ODIHR, të vëzhguesve vendas apo edhe të aktorëve të tjerë, por edhe si një domosdoshmëri për rregullimin e një përfaqësimi sa më të mirë të shtetasve në organet e qeverisjes së njësive të reja vendore, si dhe rritjes së efektshmërisë së tyre në dobi të qytetarëve.

Lexo të plotë
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë vëzhgon Zgjedhjet e parakohshme Presidenciale të 25 Majit në Ukrainë!
24/05/2014

Nisma për faljen e gjobave përgjatë periudhës elektorale e paplotë, pa vënien përpara përgjegjësisë të shkelësve të ligjit!
18/02/2014

Reforma Administrativo-territoriale dhe Reforma Zgjedhore; domosdoshmëri për një proces konsensual, gjithëpërfshirës dhe transparent!
03/02/2014

“Shoqëria civile dhe Demokracia në Shqipëri; Reforma zgjedhore e plotë dhe gjithëpërfshirëse, domosdoshmëri për një sistem zgjedhor më përfaqësues, të drejtë dhe të qëndrueshëm”
22/11/2013

Raporti Përfundimtar i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Parlamentare të 23 Qershorit 2013!
27/09/2013


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore
Me mbështetjen e Ndihmës Kombëtare për Demokraci (NED) - SHBA
With the support of National Endowment for Democracy (NED) - USA