‘‘

’’Konferenca Kombëtare "Korrupsioni Zgjedhor"
Dergoni pyetjet tuaja duke shkruar meposhte:

Konferencë Kombëtare - “Korrupsioni zgjedhor; Nevoja për një reformë elektorale të thelluar dhe gjithëpërfshirëse”
26/01/2016

K O N F E R E N C Ë       K O M B Ë T A R E


 “Korrupsioni zgjedhor;

Nevoja për një reformë elektorale të thelluar dhe gjithëpërfshirëse”


Hotel Tirana International, datë 26 Janar 2016

 

P R O G R A M I     (I REALIZUAR)

 

09:30-10:10    Regjistrimi i pjesëmarrësve

 


I. Paneli Politik

 

10:10 – 10:15    Fjala e hapjes

                          Znj. Gerta META, Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë


10:15 – 10:30    Fjala e Kryetarit të Partisë Socialiste

                          Kryeministri i Shqipërisë Sh.T.Z.  Edi RAMA   

 

10:30 – 10:50    Fjala e Kryetarit të Partisë Demokratike

                          Z.  Lulzim BASHA 

 

10:50 – 11:15    Fjala e Kryetarit të Partisë Lëvizja Socialiste Për Integrim

                          Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Sh.T.Z. Ilir META

 

11:15 – 11:25    Fjala e Ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës

                          Sh.T.Z.  Donald LU

 

11:25 – 11:35    Fjala e të Ngarkuarit me punë të Delegacionit të Bashkimit Europian në Shqipëri

                          Z. Jan RUDOLPH

 

11:35 – 11:45    Fjala e Zv. Kryetarit të Prezencës së OSBE-së në Shqipëri

                          Z.  Robert WILTON

 

11:45 – 12:05    Pushim kafe

 


II. Paneli teorik / teknik

 

12:05 – 12:15    Fjala hyrëse

                          Z. Premto GOGO, Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë


II.1. Procesi Zgjedhor, Korrupsioni dhe Korrupsioni Elektoral

 

12:15 – 12:30    “Roli i Avokatit të Popullit në adresimin e problematikave që cënojnë liritë dhe të drejtat politike të qytetarëve; Fenomeni i Korrupsionit Zgjedhor”

                          Z. Igli TOTOZANI, Avokat i Popullit

 

12:30 – 12:45    “Rritja e rolit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në kontrollin financiar të partive politike dhe modelet ku mund të mbështetet Shqipëria”

                          Znj. Lefterije (LLESHI) LUZI, Kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

Lexo të plotë
Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Kombëtare mbi Korrupsionin Elektoral !
22/01/2016

Vetëqeverisja vendore në Shqipëri, larg politizimit dhe pranë të gjithë qytetarëve !
15/12/2015

Fondet shtesë në buxhetin e KQZ për vitin 2016, domosdoshmëri për kontrollin real të financimit të partive dhe fushatave zgjedhore !
04/12/2015

Ende asnjë hap institucional për zëvendësimin e anëtarëve të KQZ-së të cilëve iu ka mbaruar mandati !
27/11/2015

39 aktivistë të Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë vëzhgojnë Zgjedhjet Lokale të 25 Tetorit në Ukrainë nëpërmjet Misionit Ndërkombëtar të Vëzhgimit - ENEMO!
23/10/2015


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore