‘‘

’’

Mungesa e konsensusit politik rrezik serioz për futjen e vendit në një ngërç institucional e kushtetues përpara Zgjedhjeve Lokale të Qershorit 2015 !
03/12/2014

D E K L A R A T Ë


Shkarko Deklratën e plotë në .pdf


Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë (KVV) vazhdon të ndjekë me shumë shqetësim situatën politike në vend e vëçanërisht hendekun e madh të krijuar në komunikimin politik midis mazhorancës dhe opozitës, si dhe në funksionimin aspak normal të Parlamentit Shqiptar.

 

Koalicioni është shprehur disa herë përgjatë gjithë vitit në vazhdim për domosdoshmërinë e kompromisit politik në ndërmarrjen e reformave të rëndësishme, si ajo për zgjedhjet, ndarjen administrativo-territoriale dhe atë të decentralizimit, për të cilat edhe vetë forcat kryesore politike të mazhorancës dhe opozitës kanë shprehur që një vit më parë gatishmërinë për të bashkëpunuar dhe ndërmarrë hapa konkretë.

 

Aktualisht, vetëm pak më shumë se 6 muaj nga Zgjedhjet Lokale të Qershorit 2015, kuadri ligjor është i paplotë dhe alarmues.

 

Pavarësisht domosdoshmërisë së shprehur nga të gjithë aktorët për përmirësim të Kodit Zgjedhor dhe reflektim në të të rekomandimeve të OSBE/ODIHR, por edhe të ndryshimeve që i detyrohen ndryshimeve territorialo-administrative dhe decentralizimit, ende nuk ka asnjë hap institucional apo ligjor të ndërmarrë.

Madje, edhe për vetë reformën e decentralizimit, pavarësisht prononcimeve publike të qeverisë[1], ende nuk ka asnjë hap ligjor apo institucional[2], megjithëse ligji parashikon ndarjen e gjithë vendit në 61 njësi të reja territoriale dhe funksionimin e tyre menjëherë pas zgjedhjeve të Qershorit 2015.

Lexo të plotë
Buxheti i vitit 2015 të parashikojë fonde shtesë për përmbushjen e standardeve më të mira të zgjedhjeve të ardhshme vendore !
13/11/2014

Rrjeti Europian i Organizatave për Monitorimin e Zgjedhjeve (ENEMO) vlerëson zhvillimin e Zgjedhjeve të 26 Tetorit në Ukrainë !
28/10/2014

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë nis vëzhgues për monitorimin e Zgjedhjeve të parakohshme Parlamentare të 26 Tetorit në Ukrainë!
20/09/2014

Qeverisja vendore e re, funksionale dhe përfaqësuese, kërkon kompromisin dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve!
29/07/2014

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë vëzhgon Zgjedhjet e parakohshme Presidenciale të 25 Majit në Ukrainë!
24/05/2014


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore
Me mbështetjen e Ndihmës Kombëtare për Demokraci (NED) - SHBA
With the support of National Endowment for Democracy (NED) - USA