‘‘

’’Konferenca Kombëtare "Korrupsioni Zgjedhor"
Dergoni pyetjet tuaja duke shkruar meposhte:

Njoftim për Shtyp - Opinioni i KVV-së për Komisionin Parlamentar të Ligjeve mbi Raportin Vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2015 !
15/04/2016

NJOFTIM PËR SHTYP


Duke përgëzuar kthimin e përfaqësuesve të djathtë në komisionet parlamentare, Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë thekson edhe njëherë domosdoshmërinë e konsensusit dhe bashkëpunimit politik në çdo moment ligjvënës.

Në këtë vazhdë, bëhet me dije se me datë 20.04.2016 Komisioni i Ligjeve, Administratës Publike dhe të Drejtave të Njeriut do të mbajë seancën e rradhës, ku në rend dite pritet shqyrtimi i Raportit Vjetor për Veprimtarinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në vitin 2015.

 

Me anë të një shkrese me datën 17/03/2016, Komisioni Parlamentar i Ligjeve i përcolli Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë kërkesën për shprehje opinioni mbi këtë raportim. Në përgjigje të kësaj shkrese, KVV i paraqiti dokumentin e qendrimit dhe të vlerësimeve të tij për këtë raportim të KQZ-së.

 

Në analizë të raportimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si një moment kushtetues i check and balance, ku një insitucion i pavarur i raporton Kuvendit të Republikës, vlerësimet u ndalën në katër pika:

 

1. Vënia në dijeni për ecurinë institucionale për periudhën e raportimit

2. Evidentimi i problematikave të hasura përgjatë periudhës së raportimit

3. Reflektimi i mangësive dhe handikapeve të vërejtura në kuadrin ligjor

4. Fizibiliteti i gjendjes financiare dhe i burimeve njerëzore të vëna në dispozicion

 

Në rezultante të argumentave dhe shqetësimeve për këtë raport, Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë shprehet, ndër të tjera, se përpos një ecurie institucionale kritike për vitin zgjedhor 2015, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë moment kushtetues kaq të rëndësishëm nuk ka reflektuar përgjegjshmëri të lartë.

 

Dokumentin e plotë të Koalicionit e gjeni më poshtë ose mund ta shkarkoni në .pdf  KËTU.

Tiranë, më 15 Prill 2016! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prot. ____________ Nr.

Tiranë, më 25/03/2016

 

 

Drejtuar:     Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut pranë Kuvendit të Republikës së Shqipërisë

Kryetarit z. Fatmir XHAFAJ

 

Lënda:         Shprehje opinioni mbi Raportin Vjetor të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2015, të paraqitur në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë

 

 

I Nderuar zoti Kryetar !

 

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë (KVV) shpreh vlerësimin e tij ndaj Kuvendit të Shqipërisë, Komisionit që ju drejtoni dhe Juve personalisht për këtë qasje dhe mënyrë bashkëveprimi me të gjithë aktorët e shoqërisë shqiptare.

 

KVV dëshiron, së pari,  t’ju falënderojë për konsideratën si dhe kërkesën e Komisionit tuaj Parlamentar për shprehje opinioni mbi Raportin Vjetor të vitit 2015 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por edhe për kërkesat e mëparshme në dy vitet e kaluara, të cilat nuk ka qenë e mundur të adresohen për shkak të kohës së kufizuar në dispozicion.

 

Shpresojmë që bashkëpunimi i deritanishëm të mund të zhvillohet edhe më tej në punën tuaj në vazhdim, si dhe në leximin e vlerësimeve dhe vërejtjeve të pasqyruara në opininin e shprehur më poshtë.

 

 

Në logjikën dhe në ruajtjen e garancive kushtetuese, raportimi periodik i 20 institucioneve të pavarura në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, përbën afirmimin e parimit të rëndësishëm të check and balance.

Më shumë se një raportim narrativ ndaj një institucioni kushtetueshmërisht sipëror, ky është një moment ballafaqimi institucional ndërmjet Kuvendit dhe Institucionit të Pavarur, që në rastin në fjalë është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve[i].

 

   Ndonëse nuk është miratuar një model për raportimin e këtyre institucioneve[ii], në frymën e check and balance, Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë vë re se ky raportim duhet të përmbajë dhe të strukturohet duke reflektuar katër elemente:

-          vënie në dijeni për ecurinë e punës gjatë periudhës të cilës i referohet raportimi;

-          evidentim problematikash të hasura përgjatë periudhës së raportimit;

-          reflektim për mangësitë dhe handikapet e vërejtura në kuadrin ligjor;  dhe  

-          fizibilitet i gjendjes financiare dhe i burimeve njerëzore të vëna në dispozicion.

 

Këta elementë, në optikën e KVV-së, duhet të ndiqen si referenca për një ndërveprim sa më të arrirë ndër-institucional dhe në përmbushje të detyrimeve ligjore.

Lexo të plotë
Miratimi i një dokumenti rregullues procedurial i punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, domosdoshmëri për realizimin e një procesi sa më cilësor dhe të arrirë!
16/03/2016

Konferencë Kombëtare - “Korrupsioni zgjedhor; Nevoja për një reformë elektorale të thelluar dhe gjithëpërfshirëse”
26/01/2016

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Kombëtare mbi Korrupsionin Elektoral !
22/01/2016

Vetëqeverisja vendore në Shqipëri, larg politizimit dhe pranë të gjithë qytetarëve !
15/12/2015

Fondet shtesë në buxhetin e KQZ për vitin 2016, domosdoshmëri për kontrollin real të financimit të partive dhe fushatave zgjedhore !
04/12/2015


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore