‘‘

’’
Monitorimi i procesit të Reformës Zgjedhore


Kuadri ligjor zgjedhor në Shqipëri në historikun e tij ka patur tre Kode Zgjedhore (2000, 2003 dhe 2008), në funksion të të cilëve janë ndërmarrë shtatë procese legjislative.
Procesi i reformimit legjislativ, i cili ka marrë jetë me ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore në Dhjetor 2016, shënon të jetë i teti në këtë përvojë. Vlen të theksohet se këto procese legjislative janë karakterizuar nga debate të forta të tejzgjatura dhe me dakortësi të momentit të fundit pas dyerve të mbyllura.

Informacioni i sistematizuar në përmbajtje të kësaj faqe është në përpjekje për të realizuar një transparencë sa më të plotë përgjatë gjithë procesit legjislativ aktual, por edhe për ato të kryera më parë.
Transparenca e kryer këtu do të evidentojë dokumentat e paketave amenduese të paraqitura, publikimin ose jo të procesverbaleve të seancave, të dhëna për ecurinë e seancave, si dhe të dhëna rrethanore për procesin legjislativ. Në fund ky proces do të shoqërohet në vijueshmëri me përmbledhjet dhe qendrimet e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë.

Monitorimi i punës së Komisionit të Posaçëm Parlamentar të Reformës Zgjedhore, i fokusuar në pesë tematikat e sipërmendura, synon bërjen e transparencës dhe vlerësimit ndaj punës së Komisionit deri në konkludimin e amendimeve ligjore.
Nga ana tjetër ky monitorim ndërmerret edhe në nxitje të një procesi legjislativ sa më publik dhe gjithëpërfshirës në diskutime.

Aksioni i monitorimit të procesit të Reformës Zgjedhore është pjesë e projektit mbi “Adresimin e korrupsionit zgjedhor si një nga kërcënimet më të mëdha të zhvillimit të demokracisë si dhe nevoja për demokracinë direkte” të realizuar nga KRIIK në bashkëpunim me KVV dhe të mbështetur financiarisht nga Ambasada e Zvicrës në Tiranë dhe Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Tiranë.

Tryeze e rrumbullaket “Kostot e Demokracisë; Financat e partive politike si perspektivë në diskutimin publik dhe pjesë e Reformës Zgjedhore” !
11/10/2016

F T E S Ë


Shkarko Programin e tryezës në .pdf


Rregullimi dhe transparenca e financave të partive politike në Shqipëri, ka qenë një shqetësim i madh në tërë raportet dhe vlerësimet e bëra përgjatë zhvillimit të demokracisë shqiptare. Kuadri ligjor për financimin e partive politike, adreson gati të gjitha problematikat e lidhura me korrupsionin zgjedhor, si dhe fuqizimin e qytetarëve në proceset zgjedhore.

 

Të gjendur në nisje të punës së Komisionit të Posacëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, me qëllim nxitjen e debatit publik dhe shkëmbimit të opinioneve në lidhje me këtë çështje,

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë organizon tryezën me temë “Kostot e Demokracisë; Financat e partive politike si perspektivë në diskutimin publik dhe pjesë e Reformës Zgjedhore”.

 

Tryeza do të mbledhë anëtarë të Komisionit Parlamentar të Posaçëm për Reformën Zgjedhore, anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përfaqësues të lartë të delegacioneve të huaja në vend dhe organizatave ndërkombëtare me ekspertizë dhe interes në çështjen e financave të partive politike, përfaqësues të lartë të institucioneve përgjegjëse në transparencën dhe rregullimin e financave të partive politike si dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile.

 

Tryeza do të mbahet më 12 Tetor 2016, në Hotel Tirana International, salla Consortium, ora 10:00. Programin e gjeni më poshtë ose mund ta shkarkoni KËTU.

 

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë Ju fton të bëheni pjesë e kësaj Tryeze duke besuar se prezenca dhe angazhimi juaj është një kontribut më shumë për adresimin e duhur të çështjes prej aktorëve vendimmarrës, duke i dhënë kështu peshën e duhur edhe dimensionit gjithëpërfshirës që duhet të ketë reforma.

 

Ky aktivitet organizohet falë mbështetjes financiare të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Ambasadës së Zvicrës në Tiranë dhe Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulëta në Tiranë.

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin në vijimësi,

 

  Për Koalicionin e Vëzhguesve Vendorë

 

Përfaqësuesit e organizatave Drejtuese

 

             Gerta META                                 Premto GOGO                           Rajmonda PRIFTI

        Drejtore Ekzekutive                                 Kryetar                                  Drejtore Ekzekutive

Shoqata për Kulturë Demokratike        Shoqata KRIIK Albania         Shoqata për Gratë e Fëmijët

Lexo të plotë
Publikimi i Dokumentit “OPINION - Për draftimin e amendimeve të kuadrit ligjor që rregullon dhe siguron transparencën e financave të partive politike” !
05/10/2016

Raporti Përfundimtar i Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !
27/09/2016

Konferencë per Shtyp - Publikimi i Raportit Përfundimtar të Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !
26/09/2016

Tërheqja e amendimit për importin e mbetjeve, detyrim moral dhe politik i mazhorancës qeverisëse !
20/09/2016

Përzgjedhja e Kryetarit të ri të KQZ-së, domosdoshmëri për një proces transparent !
14/09/2016


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore