‘‘

’’


Raporti i katërt i Ndërmjetëm i KVV për Zgjedhjet Lokale 2015
Dergoni pyetjet tuaja duke shkruar meposhte:

Raporti i Katërt i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
29/06/2015

ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE

21 QERSHOR 2015

  

 RAPORT I NDËRMJETËM MONITORIMI   - NR. IV 

19 - 26  Qershor 2015 


 

Me poshte gjeni: "KONKLUZION PARAPRAK" Raportit.

 

Shkarko Raportin e Plotë në formatin .pdf

 

I. KONKLUZION PARAPRAK

 

Zhvillimi i zgjedhjeve periodike dhe në përputhje me parimet e një demokracie kushtetuese është një përpjekje që shoqëria shqiptare është angazhuar prej 25 vitesh. Përpjekje që në vazhdimësi ka vuajtur në arritjen e standarteve minimaliste ligjore.

Çdo proces zgjedhor deri më sot është përballur me rrezikun e kontestimit prej palës humbëse, dhe në këtë traditë, pala humbëse është vetvendosur si “çertifikuesi” i vullnetit popullor.

 

Në fund të të gjitha garave elektorale, miratimi i garuesit humbës është shndërruar në standartin e vetëm që duhet sigurojë procesi. Kur në fakt, ai që informalisht quhet çertifikim i procesit zgjedhor, është e domosdoshme të bëhet vetëm mbi bazën e kuadrit ligjor zgjedhor dhe prej trupës institucionale të ngarkuar në organizimin e zgjedhjeve.

 

Në këtë logjikë shtetformuese, Kodi Zgjedhor duhet të jetë rregulluesi i tërë organizimit dhe i përgatitjes së zgjedhjeve.

Ky kuadër parashikon veçmas rregullave, edhe institucionet ligjzbatuese (Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Komisionet Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve, Komisionet e Qendrave Votimit, Kolegji Zgjedhor).

 

Aspirata dhe detyrimi i marrë përsipër prej shoqërisë shqiptare, për zhvillimin e një procesi zgjedhor ligjor dhe legjitim, do të thotë zbatim besnik i tërë dispozitave të Kodit Zgjedhor.

 

Në këtë periudhë të cilës i referohet ky raport i katërt, si edhe në tërë periudhën pararendëse të këtij raporti, e cila i përkiste përgatitjes së zgjedhjeve, fenomenet e 1) moszbatimit të ligjit, 2) diskrecionalitetit në vendimmarrje dhe në gjykim, 3) keqadministrimit dhe 4) deformimit institucional, janë shfaqur vazhdimisht prej tërë operatorëve zgjedhorë.

 

Këto fenomene të shfaqura në këtë proces zgjedhor që po mbyllet, janë arsyet përse janë cënuar ligjshmëria dhe procedurialiteti i procesit. Kjo për arsyet që vijojnë:

Lexo të plotë
Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Katërt të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !
26/06/2015

Raporti i Tretë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
19/06/2015

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Tretë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !
18/06/2015

Raporti i Dytë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
04/06/2015

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Dytë të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !
03/06/2015


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore