‘‘

’’

Buxheti i vitit 2015 të parashikojë fonde shtesë për përmbushjen e standardeve më të mira të zgjedhjeve të ardhshme vendore !
13/11/2014

D E K L A R A T Ë

 

Shkarko Deklaratën e Plotë në .pdf

 

Projektligji “Për buxhetin e vitit 2015” është duke u diskutuar këto ditë nga Komisioni Parlamentar për Ekonominë dhe Financat dhe është parashikuar të kalojë në parim në seancën plenare të ditës së Hënë datë 17 nëntor 2014.
 
Viti që vjen është një vit zgjedhor pasi në një nga dy të dielat e fundit të Qershorit do të mbahen Zgjedhjet e Reja Lokale, për zhvillimin e të cilave në Projekt Buxhetin e vitit 2015 është parashikuar vetëm një fond shtesë për KQZ-në prej 600 milionë lekësh.
 
Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë (KVV) ngre shqetësimin në lidhje me një detyrim thelbësor të parashikuar nga ligji zgjedhor mbi njoftimin me shkrim të të gjithë zgjedhësve.
Ky njoftim përmban renditjen e emrit të zgjedhësit në listat paraprake si dhe qendrën e votimit ku është parashikuar të votojë zgjedhësi. Njoftimi kundërfirmoset nga çdo zgjedhës personalisht ose nga një anëtar madhor i familjes së tij që gjendet në banesën e zgjedhësit.
Për këtë proces shumë të rëndësishëm Kodi Zgjedhor ngarkon Njësinë e Qeverisjes Vendore (NJQV) ku banon zgjedhësi, dhe Kryetari i NJQV-së raporton për përmbushjen e këtij detyrimi sipas udhëzimit të Ministrit të Brendshëm.
 
 
Ky proces thelbësor në sanksionimin e të drejtës së zgjedhësit për të votuar nuk është zbatuar asnjëherë sikundër parashikon ligji, për shkak edhe të mosparashikimit dhe mos shpërndarjes së fondit të posaçëm, të nevojshëm për përmbushjen e detyrimit që Kodi Zgjedhor ua ngarkon Njësive të Qeverisjes Vendore, prej Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Lexo të plotë
Rrjeti Europian i Organizatave për Monitorimin e Zgjedhjeve (ENEMO) vlerëson zhvillimin e Zgjedhjeve të 26 Tetorit në Ukrainë !
28/10/2014

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë nis vëzhgues për monitorimin e Zgjedhjeve të parakohshme Parlamentare të 26 Tetorit në Ukrainë!
20/09/2014

Qeverisja vendore e re, funksionale dhe përfaqësuese, kërkon kompromisin dhe bashkëpunimin e të gjithë aktorëve!
29/07/2014

Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë vëzhgon Zgjedhjet e parakohshme Presidenciale të 25 Majit në Ukrainë!
24/05/2014

Nisma për faljen e gjobave përgjatë periudhës elektorale e paplotë, pa vënien përpara përgjegjësisë të shkelësve të ligjit!
18/02/2014


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore
Me mbështetjen e Ndihmës Kombëtare për Demokraci (NED) - SHBA
With the support of National Endowment for Democracy (NED) - USA