‘‘

’’
Aksioni i monitorimit për Zgjedhjet e Pjesshme për Kryetar të Bashkisë Dibër - 11 Shtator 2016


Koalicioni i Vëzhguesve Vendorë, si një rrjet watchdog-u i angazhuar në mënyrë të përhershme për forcimin e demokracisë në vend, me fokus në proceset zgjedhore, është duke vëzhguar nga afër edhe procesin për Zgjedhjet e Pjesshme për Kryetar të Bashkisë Dibër të 11 Shtatorit 2016, prej nisjes së tij.

Falë gatishmërisë dhe operativitetit të Ambasadës së Republikës Federale të Gjermanisë në Tiranë u bë e mundur mbështetja financiare për një aksion më të plotë monitorimi, nëpërmjet fondeve të administruara nga Zyra e Huaj Federale në Berlin, në kuadër të “Paktit të Stabilitetit për Europën Juglindore”. Edhe në këtë aksion, një vend të rëndësishëm zë kontributi vullnetar i KVV dhe aktivistëve të tij.

Koalicioni ka akredituar 88 vëzhgues për të monitoruar gati të plotë këtë proces zgjedhor në fazat kryesore të tij, prej shpalljes së ditës së zgjedhjeve deri në shpalljen e rezultatit përfundimtar. Metodologjia e vëzhgimit për ditën e zgjedhjeve do të jetë mikse, duke angazhuar grupe vëzhgimi të lëvizshëm dhe vëzhgues të stacionuar në qendrat e votimit përgjatë gjithë ditës.

Në këtë aksion vëzhgimi, Koalicioni është duke testuar metoda të reja, me qëllimin për t’i përdorur ato në masë gjatë vëzhgimit të procesit zgjedhor për Zgjedhjet Parlamentare të vitit 2017. Në kuadër të metodave të reja, Koalicioni do të angazhojë në monitorimin e ditës së zgjedhjeve një grup vëzhguesish me eksperiencë të konsiderueshme, edhe në nivel ndërkombëtar, në krah të vëzhguesve të angazhuar në nivel lokal, me qëllim rritjen e kapaciteteve lokale dhe evidentimin e formave jo lehtësisht të identifikueshme të korrupsionit zgjedhor.

Koalicioni u bën thirrje dhe nxit qytetarët e Bashkisë Dibër, që nëse përballen, apo janë në dijeni të situatave të presionit ndaj zgjedhësve apo administratës, blerjes së votës, përdorimit të administratës publike apo burimeve të saj në fushatë, a të tjera formave të korrupsionit zgjedhor, t’i denoncojnë këto duke e vënë këtë informacion në dispozicion të organeve kompetente. Gjithashtu, ftojmë qytetarët, që nëse e konsiderojnë të nevojshme, t’ia kalojnë këtë informacion edhe KVV-së. Koalicioni do të ndjekë dhe verifikojë çdo dëshmi, qoftë verbale, video, audio apo foto dhe bëjë ato pjesë të raportimit të vet, nëse arrin t’i verifikojë, si dhe do të ushtrojë ndikimin e vet ndaj institucioneve kompetente për adresimin e tyre.

Në çdo rast, KVV angazhohet dhe siguron se do të ruajë në mënyrë kategorike anonimatin e personit apo personave denoncues.

Nëse keni dëshmi apo informacione për të ndarë me ne, mund të na kontaktoni KETU, ose në një nga format e mëposhtme:

Email: info@zgjedhje.al

Celular: nëpërmjet telefonatës, SMS, Whatsapp apo Viber në numrin 0673890174

Facebook: https://www.facebook.com/CoalitionOfDomesticObserversAlbaniaAksioni i monitorimit të KVV për Monitorimin e Zgjedhjeve të Pjesshme për Kryetar të Bashkisë Dibër – 11 Shtator 2016 u bë i mundur me mbështetjen financiare të Ambasadës së Republikës Federale të Gjermanisë në Tiranë, me fonde të administruara nga Zyra e Huaj Federale në Berlin, në kuadër të “Paktit të Stabilitetit për Europën Juglindore”.


Raporti Përfundimtar i Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !
27/09/2016

MONITORIMI I ZGJEDHJEVE TË PJESSHME

për Kryetar të Bashkisë Dibër

11 Shtator 2016

 


RAPORT PËRFUNDIMTAR MONITORIMI

 01 Gusht  – 22 Shtator 2016

 


Shkarko Raportin e Plotë në .pdf

 


I.  VLERËSIMI

 

     Procesi zgjedhor për Kryetar të Bashkisë Dibër ishte sprova e dytë në vend për organizimin e zgjedhjeve të pjesshme sipas Kodit Zgjedhor të amenduar në reformën zgjedhore të kryer në vitin 2012.

Ky proces zgjedhor, përpos problematikave të vërejtura edhe në proceset periodike, mbarti edhe zhvillime dhe problematika të llojit të veçantë.

Më e para prej problematikave është mosrregullimi ligjor i mbarëvajtjes së zgjedhjeve të pjesshme nga Kodi Zgjedhor, përpos përcaktimit të disa afateve proceduriale.

Kuadri ligjor nuk cakton rregullime për kontrollimin e:    financave të subjekteve zgjedhore; monitorimit të sjelljes së mediave;  mbarëvajtjes së fushatës zgjedhore e të tjera çështje pjesë e një procesi zgjedhor.   Mangësi këto që i bëjnë zgjedhjet e pjesshme një proces ku mungojnë disa nga standardet ligjore kryesore, mbi bazën e të cilave sigurohet mbarëvajtja e procesit, si dhe mundësohet vlerësimi i ecurisë së tij.

 

   Procesi zgjedhor për Kryetar të Bashkisë Dibër mund të shihet edhe si një test në miniaturë për zhvillimin e procesit zgjedhor të viti 2017, si dhe, si një rikujtesë për vëmendje ndaj reformës zgjedhore, për problematikat që mbartin zgjedhjet në vend.

  Ky proces, në rezultanten e tij testoi dhe rikujtoi gjendjen e zbatueshmërisë së ligjit dhe të procedurave nga administrata publike.

   Standard i munguar ishte mungesa e transparencës që vetë kuadri ligjor garanton. Mungesë transparence në mospublikimin e akteve në disa raste nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve apo nga Këshilli Bashkiak Dibër;  moszbardhja e vendimeve prej Kolegjit Zgjedhor apo prej Gjykatës Kushtetuese; si dhe rasti i pengimit apo zvarritjes ndaj kërkesave të vëzhguesve, çka kufizoi mundësinë për vëzhgim efektiv të të gjithë aspekteve të përgatitjes dhe zhvillimit të procesit zgjedhor.

Të tëra këto vijnë në vazhdën e një tradite institucionale që sa vjen e agravohet pa një adresim real të saj.

   Kësisoj sigurimi rigoroz i transparencës dhe i rezervimit të së drejtës së informimit duhet të jenë parakushti në konceptimin e çdo amendimi ligjor gjatë reformës zgjedhore apo edhe në organizimin e procesit zgjedhor të vitit 2017.

Çdo hap procedural, që nga pikënisja e tij në vendimmarrjen legjislative dhe duke vazhduar në zbatimin e legjislacionit prej institucioneve, duhet të sigurojë transparencë reale dhe lehtësi aksesimi apo marrje informacioni.

 

   Fushata zgjedhore për Kryetarin e Bashkisë Dibër u zhvillua si kapilarizim i tërë strukturave politike.

Garimi i dy kandidatëve, u zhvendos në konfliktualitetin e lidershipeve politike dhe u funksionalizua në platformat politike të forcave partiake të maxhorancës dhe opozitës.

Kjo e tjetërsoi së tepërmi nga normaliteti fushatën, aq sa në disa raste edhe vetë kandidatët në ligjërim nuk reklamuan ofertën e tyre si kandidaturë, por reklamuan lidershipin politik përkatës për qeverisjen e vendit.

 

   Në trajektoren rritëse të akuzave për forma të drejtimit dhe të blerjes së votës, ku janë përfshirë proceset zgjedhore në vend, ishte dhe procesi zgjedhor i Bashkisë Dibër.

   Reagimi institucional nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si mbikëqyrës i procesit zgjedhor, Prokurorisë së Përgjithshme dhe Policisë së Shtetit si organe të hetimi, ishin tejet të ulët.

Qëndrimet publike të këtyre institucioneve munguan dhe,  përsa u arrit të bëhej e ditur,   investimi i tyre ka qenë minimal.

  Institucionet përgjegjëse qëndruan pasive, jo efektive në kohë dhe jo në lartësinë e përgjegjësive që mbartin.    Çka bëri që kjo përvojë ta thellojë instrumentalizimin e akuzës si mjet të ligjërimit politik dhe jo si mekanizëm hetues të sistemit të drejtësisë.

 

Thënë të gjitha këto, KVV thekson se sistemi demokratik nuk mund të thjeshtëzohet në një proces elektoral, si dhe një proces elektoral nuk mund të thjeshtëzohet në një proces numërimi fletësh votimi.

   Përpos aspiratave të një vendi demokratik, tradita e deri më sotme ka qenë më së shumti një përpjekje për të tejkaluar së qeni një proces numërimi fletësh votimi.

Sfida më e madhe elektorale në 20 vite ka qëndruar tek arritja e një menaxhimi të mirë të procesit zgjedhor,  ndërsa shtyllat e tjera kryesore të procesit zgjedhor si:  financat e partive politike; drejtësia zgjedhore; sigurimi i transparencës së procesit; ngritja e diskursit politik në argumente dhe dëgjesa ndaj zërit qytetar, janë vlerësuar si dytësore.

 

   Procesi zgjedhor në Bashkinë Dibër pikënisi nga një rast shpërdorimi detyre nga Kryetari i Bashkisë.

   Përsa u vëzhgua dhe evidentohet hollësisht në raport, në gjykimin e Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë,  natyra e pikënisjes së këtij procesi zgjedhor rezultoi të ishte natyrë e vetë procesit zgjedhor.

 

Zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Dibër ishin një proces zgjedhor i radhës, por nuk ishin pjesë e një përvoje të standardeve dhe aspiratave demokratike të një niveli të tillë që qytetarët shqiptarë meritojnë, apo që stadi aktual i aspiratave integruese dhe ndërtimit të shtetit ligjor kërkojnë.


Tiranë, më 27 Shtator 2016!

Lexo të plotë
Konferencë per Shtyp - Publikimi i Raportit Përfundimtar të Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !
26/09/2016

Tërheqja e amendimit për importin e mbetjeve, detyrim moral dhe politik i mazhorancës qeverisëse !
20/09/2016

Përzgjedhja e Kryetarit të ri të KQZ-së, domosdoshmëri për një proces transparent !
14/09/2016

Raporti i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !
09/09/2016

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet e Pjesshme për kryetar të Bashkisë Dibër !
08/09/2016


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore