‘‘

’’


Raporti i katërt i Ndërmjetëm i KVV për Zgjedhjet Lokale 2015
Dergoni pyetjet tuaja duke shkruar meposhte:

Raport Monitorimi mbi Drejtësinë Zgjedhore !
01/09/2015

ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE

21 QERSHOR 2015

 

 

RAPORT MONITORIMI MBI DREJTËSINË ZGJEDHORE

1 Qershor - 10 Gusht 2015


VLERËSIMI

 I KOALICIONIT TË VËZHGUESVE VENDORË

 

 

Shkarko Raportin e Plotë në .pdf

 

Drejtësia shqiptare e gjendur në një krizë të trashëguar dhe në thellim, sot përballet me dy sfida kryesore, me të drejtën dhe me qytetarët.

 

Të dyja këto sfida e implikojnë pashmangshmërisht njëra-tjetrën, ndonëse e para zbatohet në terma ligjorë dhe tjetra në terma sociopolitikë.

Dhënia e drejtësisë kërkon reforma ligjore, përmirësim të mekanizmave ligjorë, ndërsa rritja e besimit tek qytetarët kërkon prej tyre që ata të investohen sa herë institucionet nuk arrijnë të japin drejtësi, ose të ndërmarrin angazhime civile në përmirësimin e institucioneve.

 

Proceset zgjedhore janë shembulli me deklarativ i angazhimit civil, kur qytetarëve iu kërkohet të vetëvendosin drejtuesit politikë dhe administrativë të institucioneve publike.

Megjithatë edhe procesi zgjedhor, përtej vlerave qytetare, është një proces ligjor i cili edhe për shkak të specifikës së vet kërkon rigorizotetin dhe skrupolozitetin më të lartë në respektimin e termave ligjorë.

 

Drejtësia Zgjedhore është momenti më suprem në procesin zgjedhor dhe në vazhdën e viteve 2000 po fiton gjithmonë e më shumë gravitet në tërë vendet demokratike. Kjo si për shkak të precendeteve të kësaj drejtësie që janë bërë vendimtarë në ecuritë zgjedhore, por sidomos lidhur me vlerat që përpiqet të vërë në zbatim.

Në qasjen e vendeve të zhvilluara, procesi zgjedhor nuk përbën një administrim aritmetik të shumatoreve të vullneteve të qytetarëve, por konsiderohet si momenti ku vlerat perëndimore duhet të arrijnë manifestimin më të lartë.

 

Drejtësia Zgjedhore është përpjekja që, në sajë të shtratit ligjor, përgjatë regjimit elektoral të manifestohen këto vlera të artikuluara në një seri aktesh, dokumentash dhe marrëveshjesh ndërkombëtare, në të cilat edhe Shqipëria aderon dhe është zotuar në zbatimin e tyre.

 

 

Shoqëria dhe politika shqipare e gjendur në kompleksin e një sistemi drejtësie në tërësi në impass dhe të akuzuar si thelbësisht e korruptuar, e shikon edhe Drejtësinë Zgjedhore si një alternativë më shumë për të ndërhyrë padrejtësisht ose deri duke manipuluar procesin zgjedhor.

Kjo qasje në zgjedhjet e 21 Qershorit 2015, u artikulua gjerësisht prej aktorëve politikë si dhe prej institucioneve përgjegjëse për dhënien e drejtësisë zgjedhore, si Komisioni Qendror Zgjedhjeve dhe Kolegji Zgjedhor.

 

Mos bërje pis e procesit” apo “rreziku i rinumërimit të fletëve të votimit” kanë qenë dy prej frazave kryesore të përdorura prej tërë aktorëve të rëndësishëm zgjedhorë, për të rrëzuar tërë kontestimet e ngritura prej subjekteve zgjedhore, sidomos atyre minore. Argumentime këto që nuk gjejnë bazë as në dokumenta ndërkombëtarë mbi rregullimin e proceve zgjedhor, si dhe as në kuadrin ligjor shqiptar.

Lexo të plotë
Qendrim Publik i Koalicionit të Vëzhguesve Vendorë mbi transparencën e financimit të partive politike !
01/08/2015

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tejkalim të dispozitave ligjore në shpërndarjen e mandateve !
09/07/2015

Raporti i Katërt i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
29/06/2015

Konferencë Shtypi për Publikimin e Raportit të Katërt të Ndërmjetëm të Monitorimit - Zgjedhjet Vendore të 21 Qershorit 2015 !
26/06/2015

Raporti i Tretë i Ndërmjetëm i Monitorimit - Zgjedhjet Lokale 2015 !
19/06/2015


© Koalicioni i Vezhguesve Vendore